turkishenglish.com - Çeviri Sanatı

Bir Sanat Olarak Çeviri 

Latince yaz?s?Dil, Mezopotamya'da yazılmış ilk çivi yazısı tabletlerinden bu güne dek en küçük bir değer bile kaybetmeden günümüze değin ilerleyişini sürdürmüştür. Yaşadığımız bu bilgi çağındaysa, her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Dilbilim, dil ile insan beyni konusunda yapılan yeni buluşlarla sürekli ve şaşırtıcı bir şekilde değişen ve yeni yeni gelişmekte olan bir alandır. Aslında bu alanda çalışan uzmanlar, dilbilimin, dilin incelenmesinden öte insanın beyninin ve onun organize edici ve yaratıcı kapasitesinin incelenmesinden ibaret olduğunu anlamışlardır. Bununla birlikte, beynin de sınırlarının olduğunu unutmamalıyız. Tam hatırlamayabiliriz, beynimizde bulunan işlemci Intel'inkiyle bir değildir. Bilim bize beynin karmaşıklığı konusunda çok şey öğretmektedir, teknoloji de bize beynin zaaflarını kapatma konusunda yardımcı olmaktadır.

Ne var ki dil sadece bilime indirgenemez. Dilde, mekanik denklemlere indirgenemeyecek, incelikler bulunmaktadır. Dil sayesinde felsefenin en soyut gerçeklerini ifade edebilmemiz, en derin duygularımızı paylaşabilmemiz ve bir yaşamı başka bir yaşamdan ayıran uçurumu ortadan kaldırabilmemiz neredeyse sihirli bir olaydır. Belki bu nedenle dil sık sık kutsal sayılmaktadır ve kimi kültürlerde tek başına bir sanat dalı olmaktadır. Dili bu şekilde yüceltmeyen hemen hemen hiç bir toplum yoktur ve bu eğilimi güzel el yazısı sanatında ve başka dilsel sanat türlerinde görebilmekteyiz.

Ottoman calligraphyŞunu söylemeliyiz: Dilin önemi abartılamaz. Hukuk ve kültürün, tarih ve ticaretin iletişim aracıdır. Bize Helen'lerin felsefesini ve Einstein'in fizik anlayışını ulaştıran, dildir. Dil olmasaydı, insanlar dünyayı dolaşarak sadece günlük yemeğini sağlamaya çalışan bir yırtıcı hayvandan pek farklı olmazdı. Yaşadığımız ve artık küçük bir köy haline gelmiş olan dünya toplumu, dil sayesinde mümkündür; globalleşme ile bir tutulan uluslararası örgütlenmenin var olması, dilin sağladığı iletişime bir borçdur.

Yurt dışına gitmiş olanlar, dilin inceliklerinin önemini çok iyi bilirler. Çeviri yapmayı zorlaştıran şey de bu inceliklerdir. Örneğin bir tabelada "tavuk çevirme", "tavuk tercüme" anlamına gelen "Chicken translation" olarak çevrilmiştir. Bu tür cümlelere belki anlayış gösterilebilir ama Akdeniz sahilinde pahalı bir lokanta açmak için 250 bin dolar harcadıysanız, bu tür hataları pek komik bulmazsınız. Bu tür hatalar insanı güldürebilir ama istenilen etkiyi bırakmayı asla başaramaz. Hatta profesyonelce olmadığı için onlarla sıkça alay edilir.

Hiç kimse bu hataları isteyerek yapmaz, ama her dil kuşaklar boyunca bir halkın kültürü tarafından dokunan bir halı gibi oluşuyor. Bu dili konuşanlar için bu eserin değeri çok büyüktür. O halkın en keskin ve yaratıcı beyinleri bu eser için sürekli katkıda bulunur. Atalarının karşılaştığı her durum için bir kelime veya bir söz olacaktır. Ayrıca, her yeni kuşak bu zengin halıya kendi kelimeleri ve deyimlerini bir renk gibi ekler. Dil o kadar esnek ve ince bir konudur ki ana diline çeviri yapmayan çevirmenler ne kadar iyi olsalar da 'affedilmez' denilecek kadar basit hataları sıkça yaparlar. Öyle ki her dil yalnız o dili ana dili olarak konuşanlar tarafından bilinen bir çok ince ayrıntılarla doludur ve bu ayrıntıları öğrenmek bir ömür ister.

Üniversite düzeyinde aldığımız dil bilim eğitimi ve yıllara varan çeviri tecrübemiz, bize ana diline çeviri yapanların sezgisinin çeviri sürecinde vazgeçilmez bir yer aldığını gösteriyor. Bu nedenle firmamız, hedef dili ana dili olarak konuşan bir çevirmen, kaynak dili ana dili olan bir başka çevirmene sürekli danışarak metinlerinizi çevirir. turkishenglish.com'da bu çalışma biçimi ilke olarak benimsendiği için mesajınız orijinalini tam anlamıyla karşılayacak biçiminde hedef dile ulaştırılır. Bu nedenle turkishenglish.com'da sadece iki dilde çalışılır: İngilizce ve Türkçe. Hiç kimse her konuda mükemmel olamaz ama turkishenglish.com olarak biz mükemmellik konusundan taviz vermeyiz.

Çeviri ofisimiz Türkiye'de bulunmaktadır. Çeviri koordinatörümüz Texas Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü mezunu Robert Johnson'dır. Soru sormak veya projeniz için bir ücret teklifi almak için e-postanızı translate@turkishenglish.com adresine gönderebilirsiniz.