turkishenglish.com - Quotes by Albert Einstein in English and Turkish

Quotes by Albert Einstein 

Knowledge/ Bilgi

A little knowledge is a dangerous thing. So is a lot.

Az bilmek tehlikelidir, keza çok bilmek de.


You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother.

Bir şeyi büyükannene anlatamıyorsan o şeyi gerçekten anlamamışın demektir.


Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

Öğretim, sunulan bilginin zor bir görev değil değerli bir hediye gibi algılanmasını sağlamalıdır.


We know nothing at all. All our knowledge is but the knowledge of schoolchildren. The real nature of things we shall never know.

Aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Tüm bildiklerimiz bir ilkokul çocuğunun bildiği kadardır. Evrenin gerçek doğasını hiçbir zaman bilemeyeceğiz.


Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.

Bakmak ve kavramak,  doğanın size bahşettiği en güzel armağandır.

 

Truth / Gerçek

As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality.

Matematik kuralları gerçeği yansıttığı ölçüde kesin değildir ve kesin olduğu ölçüde gerçek değildir.


I think and think for months and years, ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right.

Aylar ve yıllar boyunca tekrar tekrar düşündüm, doksan dokuz kez, sonuç yanlış. Yüzüncüde haklıyım.


The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives.

Hakikatin ve güzelliğin peşinden koşmak hayatımız boyunca çocuk olarak kalmamıza izin veren bir uğraştır.


The search for truth is more precious than its possession.

Hakikati aramak ona sahip olmaktan daha değerlidir.


Truth is what stands the test of experience.

Hakikate, tecrübe yoluyla varılır.


If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor

Amacınız gerçeği tarif etmekse, zarafeti terziye bırakın.


Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.

Gerçek, yakamızı bir türlü bırakmayan bir hayaldir.