turkishenglish.com - Einstein Quotes

Quotes by Albert Einstein 

Politics / Siyaset

Politics is more difficult than physics.

Politika fizikten daha zordur.


The hardest thing in the world to understand is income tax.

Dünyada anlaşılması en güç şey gelir vergisidir.

 

War / Savaş

Görecelik kuramının doğruluğu ispatlanırsa, Almanya beni Alman vatandaşı olarak bağrına basar, Fransa da bir dünya vatandaşı olduğumu ilan eder. Kuramımın doğru olmadığı kanıtlanırsa, Fransa bir Alman olduğumu ve Almanya da bir Yahudi olduğumu iddia edecektir.


If only I had known, I should have become a watchmaker." - When considering his role in the devlopment of the atom bomb.

Bilseydim bir saatçi olurdum – Atom bombasının gelişimindeki rolünü düşünerek.


I don't know how the third world war will be fought, but I do know that the fourth one will be fought with sticks and stones.


The pioneers of a warless world are the youth who refuse military service.

Savaşsız bir dünyanın öncüleri askerliği reddeden bir gençliktir.So long as there are men there will be wars

İnsanlar yaşadığı sürece savaşlar da yaşayacaktır.

 

Progress / İlerleme

Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal.

Teknolojik gelişme patolojik bir suçlunun elindeki balta gibidir.


Perfection of means and confusion of ends seem to characterize our age.

Araçlarımız mükemmel ve amaçlarımız ise belirsiz. Çağımız bu şekilde tanımlanabilir.