turkishenglish.com - Einstein Quotes

Quotes by Albert Einstein

Humanity / Insanlık

I know little about nature and hardly anything about men.

Doğa hakkında az şey biliyorum ve insan hakkında nerdeyse hiçbir şey.


The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.

Sezgisel akıl kutsal bir hediyedir, rasyonel akıl ise sadık bir hizmetkar. Hediyeyi unutup hizmetkara saygı duyan bir toplum yarattık.


It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.

Teknolojimizin insanlığımızı aştığı korkunç bir gerçektir.


Those instrumental goods which should serve to maintain the life and health of all human beings should be produced by the least possible labor of all.

Tüm insanların sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlayacak ürünlerin mümkün olan en az iş gücü ile üretilmesi gerekir.


I believe in standardizing automobiles, not human beings

İnsanoğlunun değil, otomobillerin standartlaştırılmasına inanıyorum.


A finely tempered nature longs to escape from the personal life into the world of objective perception and thought.

İnce bir insan doğası kişisel yaşamdan objektif bir düşünce dünyasına kaçma özlemi çeker.


Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

Yalnızca iki şey sonsuzdur, evren ve insanların budalalığı ve ilkinden de emin değilim.


A question that sometimes drives me crazy: am I or are the others crazy?

Zaman zaman beni delirten soru: ben mi deliyim yoksa diğerleri mi deli?


It gives me great pleasure indeed to see the stubbornness of an incorrigible nonconformist warmly acclaimed.

Doğrusu topluma aykırı davranan, iflah olmaz bir adamın inatçılığının kabullenildiğini görmek beni çok memnun ediyor.


The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained liberation from the self.

İnsanoğlunun asıl değeri nefsinden kurtulduğu zaman kazandığı anlamla ölçülür.


The most aggravating thing about the younger generation is that I no longer belong to it.

Genç kuşakla ilgili en can sıkıcı şey; benim artık o kuşağa ait olmamamdır.


It is not by sitting still at a grand distance and calling the human race larvae that men are to be helped.

Uzak bir yerde oturup insanlara ‘mikropsunuz’ diyerek ahkâm kesmekle insanlara yardım edilmez.


A human being is part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. We experience ourselves, our thoughts and feelings as something separate from the rest. A kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from the prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty... We shall require a substantially new manner of thinking if mankind is to survive.

İnsanoğlu  kainat dediğimiz bütünün bir parçasıdır, zaman ve mekanla
sınırlanmış bir parça… Kendi benliğimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı her şeyden soyutlanmış hissediyoruz, ve buna bilincin yarattığı bir göz yanılsaması denebilir. Bu yanılsama bizi kişisel arzularımıza ve en yakınımızdaki birkaç kişiye olan bağlılığımıza hapseden bir cezaevi gibidir. Görevimiz, şefkat evrenimizi tüm canlıları ve bütün güzelliğiyle doğayı da kapsayacak şekilde genişleterek, kendimizi bu cezaevinden azat etmek olmalıdır. İnsanoğlu varlığını sürdürecekse yeni bir zihniyete ihtiyacı vardır.


We have to do the best we can. This is our sacred human responsibility.

Yapabildiğimizin en iyisini yapmalıyız. Bu bizim kutsal insani sorumluluğumuzdur.


Nationalism is an infantile disease, the measles of mankind

Milliyetçilik bir çocuk hastalığıdır, insanlığın kızamık salgını.


The value of a man resides in what he gives and not in what he is capable of receiving.

İnsanın değeri ne alabildiğinde değil, ne verebildiğinde gizlidir.

 

Women / Kadınlar

Lasting harmony with a woman (was) an undertaking in which I twice failed rather disgracefully

Bir kadınla sürekli uyum içinde olmak; utanç verici şekilde iki kez başarısız olduğum bir girişimdi.

 

Love/ Aşk

Gravitation is not responsible for people falling in love.

İnsanların aşka düşmesinden yerçekimi sorumlu değildir.


Where there is love there is no question

Aşkın olduğu yerde soruya yer yoktur.

 

Immortality / Ölümsüzlük

Do you believe in immortality? No, and one life is enough for me

Ölümsüzlüğe inanır mısınız? Hayır, ve bir hayat bana yeter.