turkishenglish.com - Turkish - English Cultural Information Exchange - Mevlana

Turkish Poetry - Mevlana (known to the West as Jalaladdin Rumi)

Mevlana’dan Yedi Öğüt

 • Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
 • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
 • Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
 • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
 • Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
 • Hoşgörülükte deniz gibi ol.
 • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
 

Mevlana's Seven Words of Advice

 • Let your generosity and charity towards others flow like a river.
 • Let your compassion and grace shine like the sun.
 • Let your tolerance be as vast as the sea.
 • Emulate the night in concealing the faults of others.
 • Emulate the dead with regard to anger and fury.
 • Emulate the dirt in modesty and humility.
 • Be the man you appear to be or appear like the man you are.