turkishenglish.com - Turkish - English Cultural Information Exchange - Aşık Veysel

Turkish Poetry - Aşık VeyselGüzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa.

Your beauty weren't worth a dime
If it weren't for this love of mine
You would have no party place
If it weren't for my warm embrace

--------

Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başka olmasa.

Who would read and who would write
Who would illuminate the night
With the wolf the lamb would graze
If different ideas weren't such a craze

--------

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne faydalandım
Her turlu isteğim topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır

Of lovers I have had my share
Faithful no but ever so fair
The land has given me all I desire
My faithful lover is black dirt.

--------

Karnın yardım kazma ile bel ile
Yüzün yırttım tırnak ile el ile
Yine beni karşıladı gül ile
Benim sadık yarim kara topraktır

I ripped your stomach with shovel and hoes
I tore your face with tooth and nail
Still you welcomed me with a rose
My faithful lover is black dirt.